Nõuded trükifailidele

Failide edastamine

Trükifaile saab edastada meilitsi, kui nende suurus ei ületa postkasti lubatud norme (tavaliselt kuni 15 MB). Suuremad failid tuleks saata meie tellimuskeskuse, Dropboxi, WeTransfer, Google Drive või muu FTP vahendusel. Failid võib tuua ka meie esindustesse mälupulgal.

Faililaiendid

Eelistatud on PDF-failid, kuid võtame vajadusel vastu ka .cdr, .tif, .psd ning .ai formaate.

Küll aga palume silmas pidada, et eelmainitud või mõne muu kujundusprogrammi tööfaili puhul võib olla oht, et elemendid liiguvad paigast ära.
Wordis, Powerpointis või muudes MS Office programmides loodud failid ei ole trükifailid ning nende puhul ei saa me vastutada andmete kao või oodatust erineva tulemuse eest. Võimalusel tuleb nendest enne meile edastamist ise PDF luua ja veenduda materjali õigsuses.

Faili tehnilised nõuded

Vältimaks ebakõlasid oodatud ning tegeliku väljatrüki vahel, peab PDF-fail vastama PDF/X-1a (2001) standardile.
Dokumendi suurus tuleb määrata trükise lõppmõõdu järgi mõõtkavas 1:1.

Köidetavate materjalide puhul peavad kõik leheküljed olema
* eraldi lehtedena ühes failis (mitte laotustena);
* samas suuruses;
* õiges järjestuses (s.t ka tühjad leheküljed asuvad failis õiges kohas).

Kvaliteetse trüki saavutamiseks võiks piltide punktitihedus (DPI, resolutsioon) olla 300 DPI, kuid mitte vähem kui 100 DPI.

Kasutatud fondid/kirjatüübid peavad olema trükifailile lisatud (embedded) või konverteeritud kurvideks (curves/outlines).

Värviruum

Kasutame printimisel CMYK tehnoloogiat (v.a fotode puhul), seega tuleks seda värviruumi kasutada ka trükifaili loomisel.

Trükisel olevad värvitoonid erinevad alati mingil määral ekraanil olevatest toonidest värvimudelite (ekraanil RGB, trükis CMYK) erinevuse tõttu.

Kui trükifail sisaldab RGB, Lab, Pantone või Spot värve, siis nende automaatsel konverteerimisel CMYK värviruumi võivad trükisel olevad värvitoonid erineda veelgi rohkem algsetest värvitoonidest.

Värvitoonide kontrollimiseks soovitame tellida proovitrükise.

Kujundamine vabavaraliste disainiprogrammidega

Vabavaraliste disainiprogrammidega (nt Canva, Visme jm) kujundades peaks alla laadima „PDF Print“ faili, lisama lõikevaru (crop marks and bleed) ning värviprofiiliks valima „CMYK“.
Pane tähele, et tasuta versioonidega ei pruugi mainitud valikud kättesaadavad olla, mistõttu võib juhtuda, et antud programmidest saadud failid ei ole trükisobilikud.

Trükifailil peab olema lõikevaru ehk bleed!

Servast servani trüki puhul peab olema failile lisatud lõikevaru (bleed) 3–5 mm.
Lõikemärkide lisamine pole kohustuslik.

Kuidas luua lõikevaru informatsiooniga faili?

Kujundamine vabavaraliste disainiprogrammidega

Vabavaraliste disainiprogrammidega (nt Canva, Visme jm) kujundades peaks alla laadima „PDF Print“ faili, lisama lõikevaru (crop marks and bleed) ning värviprofiiliks valima „CMYK“.
Pane tähele, et tasuta versioonidega ei pruugi mainitud valikud kättesaadavad olla, mistõttu võib juhtuda, et antud programmidest saadud failid ei ole trükisobilikud.

Lõikefailid

Erikujuliste trükiste ning kleebiste puhul peavad failid sisaldama lõikejoont.
Lõikejoon võib asuda kas kujunduse peal või PDF-i lisatud lisalehena.
Vaata PVC-kleebise juhendit.

Meil on õigus kliendi poolt esitatud tehnilistele nõudmistele mittevastav materjal tagasi lükata ja nõuda korrektse materjali esitamist. Samuti ei saa me vastutada kliendi saadetud failis olevate grammatika- või trükivigade eest.
Kliendi soovil sisseviidud muudatuste ja tehnilistele nõuetele mittevastava materjali tõttu tekkinud lisakulud kannab klient.

PVC kleebise trükifaili juhend

Lõikejoon peab olema spotvärviga, mille nimi on “CutContour” ning servast-serva kujunduse puhul peab olema failis lõikevaru ehk bleed 3 mm.